Akty prawne


 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi;
 5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 6.  Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 7. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;
 9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                       
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych      ze środków publicznych;
 11. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych  warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start”
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Matyja
email: l.matyja@siewierz.pl tel.:32 649 94 33
, w dniu:  13‑09‑2016 10:42:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Matyja
email: l.matyja@siewierz.pl tel.:32 649 94 33
, w dniu:  13‑09‑2016 10:42:05
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2020 11:34:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie